EL-PO s.r.o.

Kto sme

Mladá, prosperujúca a neustále sa rozvíjajúca firma, ktorá sa zaoberá elektroinštalačnými prácami, montážou a rekonštrukciou elektroinštalačných zariadení, prípojok NN, VN a v neposlednom rade návrhy a riešenia elektroinštalácií pomocou alternatívnych zdrojov energie.
...viac o ponúkaných službách...

Našim cieľom je vykonávať všetký ponúkané práce s vysokou kvalitou a profesionalitou, ktorá vedie k spokojnosti našich klientov.
História

2015 -

Máme podpísanú zmluvu so SIEA (Slovenská inovačná energetická agentúra), ako REGISTROVANÝ ZHOTOVITEĽ fotovoltických systémov.                                     Tento rok sme získali CERTIFIKÁT dôveryhodná firma 2015, čo nás samozrejme teší.Tento certifikát udeľujú spoločnostiam, ktoré nemajú negatívne ohlasy od svojich klientov. Certifikácia je založená na modernej metóde - ukazovateľ názorov.

2014 -

Z hľadiska rozširovania sa firma EL-PO s.r.o. ku dňu 1.08.2014 presťahovala na novú adresu, a to na Skladovú 6, v Trnave do väčších priestorov.

2014 -

V roku 2014 nám bol spoločnosťou BISNODE SLOVENSKO udelený certifikát solventnosti za rok 2013. Tento certifikát na slovensku získalo len 9 percent spoločností, v ktorom sa nachádza aj EL-PO s.r.o. Členstvo v registri solventných firiem je znamením bezpečného a korektného obchodného vzťahu s existujúcimi, ako aj potenciálnymi klientmi. Register zahŕňa spoločnosti, ktoré preukazujú svoju finančnú stabilitu, dobrú platobnú morálku, solventnosť a spoľahlivosť.

2014 -

Systém manažérstva kvality v našej spoločnosti EL-PO s.r.o. sa začal zavádzať v roku 2014. Po spracovaní všetkých potrebných dokumnetov a oboznámaní s týmto systémom sa vykonal interný audit, ktorý bol prípravou na certifikačný audit. Certifikačný orgán TÜV SÜD Slovakia, s.r.o. preveril vybudovaný systém manažérstva kvality v našej spoločnosti a konštatoval, že vyhovuje požiadavkám normy STN EN ISO 9001:2009 v oblasti - Odborné činnosti na technických zariadeniach eletkrických, vrátane ich opráv, údržby, rekonštrukcie a montáže smerujúce k zabezpečeniu ich funkčného stavu, vrátane v oblasti alternatívnych zdrojov energie. Na základe jeho úspešného zvládnutia nám bol udelený certifikát systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009

2012 -

Dňa 27.11.2012 sme sa pre väčšiu spokojnosť, pôsobnosť a ďalšie rozrastanie firmy, stali spoločnosťou EL-PO s.r.o.

2012 -

Začali sme sa zaoberať technológiou obnoviteľných zdrojov - slnečnej a veternej energie. Predmetom činnosti (fotovoltaické a veterné systémy) je návrh, predaj, realizácia, záručný servis týchto systémov.

2010 -

Vďaka neustálemu vývoju na trhu, zlepšenie vlastných kvalít a rozšírenie svojho teritória v podnikaní firma prešla výraznými zmenami k lepšiemu, ako aj k zmene obchodného mena na Zoltán Takács EL-PO elektroinštalácie.
Našou hlavnou činnosťou sú elektroinštalačné práce do 22kV, ako aj oprava a rekonštrukcia elektroinštalácií, osvetlenie interiérov a exteriérov, či už klasickými, alebo diódovými svetelnými zdrojmi.
Firma sa ďalej zaoberá návrhmi, projektovaním, výnimkou niesú ani revízne správy ako aj protokoly vonkajších a vnútorných vplyvov. Navrhujeme a realizujeme dátové rozvody ako sú telefón, internet a anténne rozvody. Medzi naše činnosti patria aj ochrana objektov a to bleskozvodovým systémom - aktívny a pasívny bleskozvod, zabezpečovacie systémy - alarmy a protipožiarne prechody s technologickým riešením HILTI.

2006 -

Založenie firmy pod vlastným menom majiteľa.