Prehľad zrealizovaných projektov

Využite možnosť dotácie, alebo zeleného bonusu na solárne panely a FV systémy. Národný projekt SIEA je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. Kde maximálna výška podpory je stanovená nasledovne: Maximálna výška podpory je 2 550 € na inštaláciu a bonus za akumuláciu elektriny je 180 €/kWh kapacity akumulátora.

Blišie info: Zelená domácnostiam