Ponuka našich služieb

Elektroinštalácie

kostolov, bytov, RD domov, predajní, herní, barov, výrobných hál, vrátane prípojok NN a VN do 22kV.

Osvetlenie

Exteriérov - záhradné osvetlenie, vonkajšie osvetlenie a verejné osvetlenie. Interiérov - diódovými zdrojmi, pásmi ako aj klasické osvetlenie.

Dátové rozvody

Internetové a telefónne siete, anténne a zabezpečovacie systémy - alarmy, systém audio a video vrátnikov.

Ochrana objektov

Bleskozvody (aktívne a pasívne), pasívna požiarna ochrana - protipožiarne prechody s technologickým riešením od HILTI.

Návrhy

Projektovanie, protokoly vplyvov, protokoly merania, vykonávanie revíznych správ a porevíznych opráv.          

Alternatívne zdroje energie

návrh, realizácia, servis fotovoltaických a veterných systémov.